Ιατρικές Υπηρεσίες Νευρολογίας

Έχοντας στη διάθεσή μας ένα Σύγχρονο Νευροφυσιολογικό Εργαστήριο, μας δίνεται η δυνατότητα να προσφέρουμε πλήρεις εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες για τους ασθενείς με νευρολογικές παθήσεις.

Επίσης, με την υποστήριξη της Α’ Νευρολογικής Κλινικής στο Metropolitan General μπορούμε να προσφέρουμε πλήρεις ενδονοσοκομειακές υπηρεσίες και δυνατότητα νοσηλείας.

Ηλεκτρομυογράφημα

Η ηλεκτρομυογραφία αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την μελέτη και διάγνωση των παθήσεων του περιφερικού νευρικού συστήματος.

Οπτικά Προκλητά Δυναμικά pattern reversal

Τα οπτικά προκλητά δυναμικά αποτελούν καταγραφές της απόκρισης ομάδων νευρώνων, που σχετίζονται με την επεξεργασία του οπτικού σήματος.

Αγωγιμότητα νεύρων, κινητική και αισθητική

Αυτή η εξέταση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν ο πόνος και οι αισθητηριακές καταγγελίες είναι πιο προβληματικά από την αδυναμία.

Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα

Το Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ) είναι η καταγραφή της ηλεκτρικής δραστηριότητας του εγκεφάλου.

Στελεχιαία Ακουστικά Προκλητά Δυναμικά

Τα Στελεχιαία Ακουστικά Δυναμικά ελέγχουν τη λειτουργία της ακοής και την ακεραιότητα της ακουστικής οδού στο εγκεφαλικό στέλεχος.

Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα με χαρτογράφηση

Η χαρτογράφηση εγκεφάλου είναι μια ανάλυση του Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (ΗΕΓ) από ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Δοκιμασία επαναληπτικών ερεθισμών

Η δοκιμασία αυτή είναι το ηλεκτροφυσιολογικό ισοδύναμο της κλινικής δοκιμασίας κόπωσης.

F κύμα και H-reflex

Το F κύμα και το H Reflex συμπληρώνουν τις ταχύτητες αγωγής νεύρων στον έλεγχο της λειτουργικότητας των περιφερικών νεύρων.

Σωματοαισθητικά Προκλητά Δυναμικά άνω και κάτω άκρων

Τα σωματοαισθητικά προκλητά δυναμικά χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της ακεραιότητας του αισθητικού τμήματος της νευρικής οδού.

Ιατροί εξειδικευμένοι στη Σκλήρυνση κατά Πλάκας

Έγκαιρη Διάγνωση & Αγωγή, Έγκυρη Ενημέρωση:
το τρίπτυχο για τη βελτίωση της καθημερινότητας.