Η χρησιμότητα της Αλλαντικής Τοξίνης τύπου Α (Botox, Dysport) στη Νευρολογία

Η αλλαντική τοξίνη είναι μία ουσία που παράγεται από ένα μικρόβιο, το κλωστηρίδιο της αλλαντίασης, η οποία μπορεί να οδηγήσει στον θάνατο από αναπνευστική παράλυση στα πλαίσια τροφικής δηλητηρίασης. Ωστόσο, από την δεκαετία του ’80 το «δηλητήριο» αυτό, και συγκεκριμένα ο τύπος Α, χρησιμοποιείται ως φάρμακο σε μια μεγάλη ποικιλία παθήσεων, οι δε ενδείξεις του…