ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις με μακροπρόθεσμα οφέλη

Η επίμονη επιστημονική έρευνα έχει οδηγήσει τα τελευταία χρόνια στην κυκλοφορία πολλών νέων θεραπειών για την Πολλαπλή Σκλήρυνση. Οι «κλασικές» 1ης γραμμής αγωγές, όπως οι ιντερφερόνες και η οξική γλατιραμέρη, αν και έχουν προσφέρει πολλά μέχρι σήμερα στους ασθενείς, χορηγούνται με ενέσεις και συχνά λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών επηρεάζουν την ποιότητα της ζωής των πασχόντων. Άλλες…