ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις με μακροπρόθεσμα οφέλη

Η επίμονη επιστημονική έρευνα έχει οδηγήσει τα τελευταία χρόνια στην κυκλοφορία πολλών νέων θεραπειών για την Πολλαπλή Σκλήρυνση. Οι «κλασικές» 1ης γραμμής αγωγές, όπως οι ιντερφερόνες και η οξική γλατιραμέρη, αν και έχουν προσφέρει πολλά μέχρι σήμερα στους ασθενείς, χορηγούνται με ενέσεις και συχνά λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών επηρεάζουν την ποιότητα της ζωής των πασχόντων. Άλλες…

Σύγχρονη Θεραπευτική Αντιμετώπιση της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας

Η Σκλήρυνση κατά Πλάκας (ΣΚΠ) είναι η πιο συχνή πρωτοπαθής νευρολογική διαταραχή των νεαρών ενηλίκων στο δυτικό κόσμο και η κύρια αιτία αναπηρίας σε άτομα νεαρής και μέσης ηλικίας. Εμφανίζεται με διπλάσια συχνότητα σε γυναίκες απ’ ότι σε άνδρες. Η Σκλήρυνση κατά Πλάκας είναι μια χρόνια, νευρολογική, αυτοάνοση ασθένεια, στην οποία το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται…